Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej
Click To Enlarge

    Czasy Drugiej Rzeczypospolitej to niezwykle barwny okres w dziejach naszego kraju. Elitę polityczną tworzyli wówczas ludzie o wielkich zasługach, ale i oni popełniali błędy i miewali swoje słabości. Poszukiwanie taniej sensacji nie jest celem tej książki. Życie prywatne polityków Drugiej Rzeczypospolitej obfitowało w różne zawirowania natury osobistej, ale wydarzenia związane ze sferą intymną zostały przedstawione w sposób rzetelny, bez epatowania czytelnika szokującymi informacjami.

    Publikacja przedstawia prywatne życie polityków Drugiej Rzeczypospolitej na tle ich epoki. Towarzyszą im ludzie z najbliższego kręgu: rodzina, przyjaciele, partnerzy uczuciowi i seksualni. Wielu wydarzeń nie można już po latach ostatecznie wyjaśnić.

  • Autor: Sławomir Koper
  • ISBN: 9788311121485
  • Rok wydania: 2011
  • Item #: 9788311121485
  • Manufacturer: BELLONA

Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej

Price: $14.99
* Marked fields are required.
Availability: In-Stock
Qty: *
Reviews (0) Write a Review
No Reviews. Write a Review